Maduració del Tomàquet Can Puxic

Per què costa trobar Tomàquets amb gust?

Contestem a la pregunta del milió en el món del Tomàquet: Per què el Tomàquet que compro NO té GUST⁉️🍅

Com puc saber si compro tomàquets amb gust? Actualment, trobem disponibles multitud de varietats de Tomàquet, unes més àcides, les altres mes dolces, cada tomàquet té el seu punt d’acidessa característic i ens pot semblar més o menys bo. No obstant, la potencia del gust no està únicament relacionada amb la varietat del tomàquet. El gust també ve determinat per un factor clau: la Maduració del Tomàquet.

Els tomàquets amb gust han madurat a la planta fins al punt òptim per ser collits. En el cas del tomàquet cherrie, la maduresa s’assoleix quan el fruit és vermell intens, tal com mostra la següent imatge:

Tomàquets amb gust

Per què no tots els agricultors collim els tomàquets en el punt de maduració adequat?

Si tan fàcil és el secret d’un tomàquet gustós, per què no tots els agricultors esperem al moment adequat per collir-lo?

Doncs bé, la resposta la trobem en el model actual de comercialització global. Moltes grans empreses agrícoles que dediquen una part important de la seva producció a l’exportació, cullen els tomàquets quan encara no són ben madurs amb l’objectiu que aquets arribin en bones condicions al punt de venda. El tomàquet es tornarà vermell, però en comptes de fer-ho a la planta agafant gust, aroma i textura, ho farà en un camió o en una càmara frigorífica.

I aquí intervé un segon motiu pel qual el tomàquet és cada vegada més insípid: la refrigeració.

Quan els tomàquets estan exposats al fred, les molècules responsables de donar-los gust, anomenades volàtils, disminueixen fins un 65%. Les volàtils es deriven dels aminoàcids, els àcids grassos i els pigments de color vermell, així com d’altres gens responsables de la seva producció. La investigació demostra, mitjançant l’estudi de l’ADN del tomàquet, que el fred paralitza els gens responsables de produir les volàtils. Això impedeix que puguin produir el mateix nombre de volàtils que a temperatura ambient.

Ara ja ho sabeu, si el que voleu és tornar a desgustar uns bons tomàquets amb gust, fixeu-vos en la seva cadena d’abastiment, des del cultiu fins a l’entrega.

I acabem l’article amb un parell de reflexions:
  1. El que exposem no és una crítica al model de consum global actual. De fet, la globalització ens beneficia en molts aspectes i incrementa la pluralitat de molts productes al mercat.
  2. Per altra banda, en el cas de Producte Perible, com són les fruites i hortalisses, sí que defensem 100% el consum de PROXIMITAT. Perquè comprar producte fresc local té molts més PROS que CONTRAS:
  • Es potencien les Propietats Organolèptiques (gust, aroma, textura i color)
  • Es conserven les Propietats Nutritives, al ser fruits pràcticament recent collits.
  • Es garenteixen les Regulacions Locals que coneixem. Els paràmetres de cultiu reglamentaris varien segons el país. N’hi ha que són més “flexibles” en control de qualitat.
  • L’únic contra que es pot argumentar és un preu lleugerament superior. Però es tracta d’un preu JUST que manté a petits productors locals que no es beneficien d¡economies d’escala com les grans empreses exportadores.


Cuidem aquests petits productors que beneficien l’economia local perquè sinó a la llarga desapareixerà el producte de qualitat. I més val invertir en una bona alimentació que en altres coses secundàries, perquè aquesta és la base del nostre BENESTAR.

Més informació sobre com fem tomàquets amb gust:

Deixa el teu comentari